Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan direkt till våra tekniker. Se till att informationen från punkterna 1-4 finns med i ditt meddelande, så underlättar det för oss vid hanteringen av ditt ärende.

  1. Företag / Organisation
  2. Produkt
  3. Serienummer
  4. Felbeskrivning