Diaspec har varit verksamma som återförsäljare av medicinteknisk utrustning sedan 80-talet. Vi har lång erfarenhet av installation av operationsbord och operationslampor. Vi har vidareutvecklats till ett företag, som erbjuder helhetslösningar för operationsavdelningar och sterilcentraler.

Vi bygger vidare på erfarenheter från ALM-tiden. Idag är vi Steris i Sverige. 

Vi kompletterar med

  • väggar från Medik
  • förvaringslösning från H+H Systems
  • den unika Endoskopidiskbänken från Ultrazonic
  • geldynor från Action
Vi väljer våra producenter med krav på god funktion, kvalitet, miljö och ansvarsfull produktion.
Vi är det lokala, flexibla företaget med unik erfarenhet av medicinteknik i byggprojekt.